ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ arrow Φοιτητικά θέματα arrow Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών
Γράφει ο/η Γραμματεία Τμήματος:
17.12.13

 

Οι εγγραφές των πρωτοετών θα πραγματοποιηθούν κατ’ αρχήν από τις 18  έως 20 Δεκεμβρίου 2013, και ώρες από 9.00 έως 13.00, ως εξής:


ΤΕΤΑΡΤΗ

18/12/2013

Α,Β

ΠΕΜΠΤΗ

19/12/2013

Γ, Δ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20/12/2013

Ε, ΖΑπαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1.     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου


2.     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.


3.     Πιστοποιητικό γεννήσεως, (να αναγράφεται το μητρώο αρρένων)


4.     Βεβαίωση πρόσβασης από το λύκειο


5.     2  μικρές φωτογραφίες


6.     Πιστοποιητικό διαγραφής (εάν έχει προηγούμενη εγγραφή σε άλλη σχολή)


Επιπλέον δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης


  • Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.


Αλλοδαποί – Αλλογενείς και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. Μη Ελληνικής  Καταγωγής.


  • Βεβαίωση της γενικής βαθμολογίας απολυτηρίου

  • Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η χώρα ή το πρόγραμμα σπουδών αποφοίτησης του υποψηφίου.

  • Βεβαίωση καταγωγής του υποψηφίου και των γονέων του

  • Επικυρωμένο ατνίγραφο διαβατηρίου


Κύπριοι


  • Απολυτήριο Στρατολογίας

  • Πιστοποιητικό γέννησης και μόνιμης κατοικίας

  • Βεβαίωση κατωχυρωσης θέσης


Οι εγγραφές των υπολοίπων πρωτοετών και των μετεγγραφέντων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως 17 Ιανουαρίου 2013. Το αλφαβητικό πρόγραμμα εγγραφών θα ανακοινωθεί.


 
< Προηγ.   Επόμ. >